Tìm hiểu kiến thức bảo vệ sức khoẻ phụ nữ

Biện pháp tránh thai

Ai cũng cần biết

Hành trang tới tương lai

tránh thai tôi cần biết

Tránh thai chủ động và có kế hoạch sẽ giúp giảm thiểu tối đa các tổn thương về sức khoẻ và tinh thần cho các bạn trẻ. 
Tuy nhiên, không phải ai cũng biết tránh thai như thế nào là đúng cách và
đâu là biện pháp phù hợp nhất cho mình. Hãy cùng bước vào thế giới
thông tin về “trái thanh” để tìm kiếm cho mình câu trả lời nhé!

Hành trang tới tương lai

tránh thai tôi cần biết

Tránh thai chủ động và có kế hoạch sẽ giúp giảm thiểu tối đa các tổn thương về sức khoẻ và tinh thần cho các bạn trẻ. 

Naked Love

Yêu sao để không hối tiếc và có con không bao giờ phải nói rất tiếc!

Naked Love

Yêu sao để không hối tiếc
và có con không bao giờ
phải nói rất tiếc!

Nội dung này do Hội Phụ Sản Tp. Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ
của Organon cho mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng.

VN-XHB-110047-Jan/23

Nội dung này do Hội Phụ Sản Tp. Hồ Chí Minh thực hiện với sự tài trợ
của Organon cho mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng.

VN-XHB-110047-Jan/23

Messenger