team team
1. Quan điểm về tình yêu của nàng là gì? *
2. Nàng đã làm “chuyện ấy” chưa?
3. Trong các biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả cho nữ giới, biện pháp nào sau đây KHÔNG được các chuyên gia khuyến cáo để dùng liên tục?
4. Nhận định nào là đúng về thuốc tránh thai khẩn cấp?
5. Nhận định đúng về thuốc tránh thai hàng ngày/ thuốc tránh thai phối hợp là gì?
6. Bên cạnh hiệu quả tránh thai, lợi ích của viên thuốc tránh thai hàng ngày đối với sức khỏe sinh sản là?
7. Uống thuốc tránh thai hàng ngày giúp ngừa thai hiệu quả nhưng có thể gây vô sinh. Đúng hay sai?